Tickets

Drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in glas onthuld door Matteo van der Grijn en Karna Hazelhoff Roelfzema

WEDDE (GRONINGEN) – Vandaag heeft Karna Hazelhoff Roelfzema (de dochter van de Soldaat van Oranje), samen met Matteo van der Grijn (hoofdrolspeler in de Soldaat van Oranje – De Musical) in de Burcht te Wedde (provincie Groningen) drie unieke glasplaten onthuld waarin drie eeuwen Nederlandse geschiedenis in beeld worden gebracht. De glasplaten ontworpen door Rudmer Nijman en Elske Hiddema brengen op kleurrijke en historisch verantwoorde wijze drie eeuwen Nederlandse geschiedenis tot uitdrukking, de nauwe historische band tussen de Burcht te Wedde en de familie van de Soldaat van Oranje.

Geschiedenis Burcht Wedde

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) leidde tot een zelfstandig en vrij Nederland. Prins Willem van Oranje begon de oorlog in Noord Nederland vanuit deze Burcht te Wedde. Zijn broer Adolf van Nassau sneuvelde er en werd in Wedde opgebaard. Vijfentwintig jaar later was het diens neef graaf Willem Lodewijk van Nassau die de Burcht Wedde definitief veroverde om daarna samen met prins Maurits van Oranje Nassau gaandeweg de gehele toenmalige Nederlanden te verenigen. Deze Willem Lodewijk is de directe voorvader van onze nieuw Koning Willem-Alexander van Oranje Nassau.

Het was in die tijd dat de eerste Hazelhoff mee vocht tegen de Spaanse overheersing in een van de compagnieën van Oranje Nassau. De nazaten werden al in het begin van de 17e eeuw Borggraaf op en bij de burcht te Wedde tot het begin van de vorming van de Nederlandse Staat in 1813. Uit deze familie stamt ook Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje.

Foto: Rudmer Nijman