Tickets

Privacy beleid

 

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens SvO BV (Soldaat van Oranje – De Musical) en de aan haar verbonden vennootschappen, zoals NEW Productions BV en TheaterHangaar BV (hierna te noemen “wij” of “SvO”) zowel online (onder meer via onze websites) als offline verzamelen en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om u als bezoeker van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. In deze privacy-policy omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij het belang van uw privacy en het u goed van dienst te kunnen zijn altijd voorop zal staan.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een bestelling van kaarten en producten via onze website, webshop of via de telefoon. Daarnaast ontvangen wij uw persoonsgegevens van verkoopkanalen waar SvO een afspraak mee heeft om kaarten voor onze voorstellingen te verkopen, zodat wij u via e-mail, telefoon of post eventueel op de hoogte te brengen van belangrijke informatie omtrent uw bezoek en ook voor de verplichtingen die voortvloeien uit een gesloten overeenkomst.
Uw bestelhistorie wordt gekoppeld aan uw naam en e-mailadres. Wij hebben dan inzichtelijk wanneer u ons heeft bezocht en kunnen u beter van dienst zijn. Ook is dit voor u handig zodat u altijd kunt opvragen wanneer u ons heeft bezocht en ook om achteraf van dienst te kunnen zijn (bijvoorbeeld opnieuw versturen van kaarten). Voor marketingdoeleinden stellen wij op basis van uw bestelhistorie een profiel op of categoriseren wij u tijdelijk waarmee wij u gericht per e-mail of social media kunnen benaderen met relevante informatie, bijvoorbeeld in verband met door ons in de toekomst te organiseren andere (muziek)theatervoorstellingen. Voor strategische doeleinden maken wij anonieme analyses op basis van de bestelhistorie, geslacht en postcode.

Om welke gegevens gaat het?

1. Persoonsgegevens
Bij het plaatsen van een bestelling voor producten en kaarten zijn een aantal gegevens verplicht zodat wij u kunnen identificeren als de rechtmatige eigenaar van de kaarten en sommige gegevens zijn optioneel.

 • voornaam en achternaam – verplicht
 • e-mailadres – verplicht
 • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) – optioneel
 • telefoonnummer – optioneel
 • geslacht – optioneel
 • geboortedatum – optioneel

In sommige uitzonderlijke gevallen zullen wij u om uw burgerservicenummer (BSN) vragen. Dit zou kunnen plaatsvinden vanwege een verzoek van de nationale overheid noodzakelijk voor de uitoefening van het openbaar gezag. Dit doet zich voor wanneer u de voorstelling bezoekt en leden van het Koninklijk Huis dezelfde voorstelling bezoeken. Uit veiligheidsoverwegingen wordt u dan gevraagd uw BSN te verstrekken. U heeft de keuze dit niet te delen met ons. In dat geval kunt u dan niet naar de voorstelling en boeken wij u, in overleg met u, om naar een andere datum van de voorstelling of restitueren wij u het aankoopbedrag. Na de voorstelling verwijderen wij uw BSN uit onze administratie.

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gekochte kaarten en producten te kunnen uitgeven en toesturen.
 • Te informeren over de voorstelling en producten waarvoor is gekocht.
 • Om toegangscontrole te kunnen uitvoeren.
 • Om u gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen of aan te spreken.
 • Bepaalde gegevens zoals postcode, woonplaats, geboortedatum en geslacht worden ook anoniem verwerkt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.

2. Betaalgegevens
De betaling wordt verzorgd door een andere partij, een Payment Service Provider (PSP). Op het moment dat u akkoord gaat met de bestelling en wilt afrekenen dan verlaat u tijdelijk de webshop en wordt u geleid naar een PSP. Zij verzorgt de betaling. U logt zelf in uw bankomgeving of vult uw creditcard gegevens in. Zodra de betaling akkoord is, krijgen wij dit door en wordt de bestelling afgerond. In dit proces worden er door SVO geen persoonsgegevens gedeeld. Wij geven slechts aan de PSP een code door welk bedrag in rekening moet worden gebracht en de PSP laat elektronisch via een code weten of dit gelukt is of niet. Wij ontvangen geen bank of kaartgegevens. Wel verwerken wij uw betaalmethode, dus of u met bijvoorbeeld iDeal of creditcard heeft betaald.

3. Transactiegegevens
In uw bestelhistorie verzamelen en verwerken wij ook de transactiegegevens. Dit is nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst en uw bezoek. Het kan hier dan gaan om: datum en tijd voorstelling, product, aantal kaarten of vouchers, welke sectie, rang, rij en stoelnummers, prijstype, type verzending van kaarten, uw akkoord met de algemene voorwaarden en registratie van andere opties die al dan niet tijdelijk worden aangeboden in het bestelproces. Deze gegevens worden ook anoniem gebruikt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.

4. Accountgegevens
In het bestelproces worden ook een inlog en wachtwoord aangemaakt. Deze worden vastgelegd om een vervolgaankoop in de webshop te faciliteren. Per e-mailadres kan er één account worden aangemaakt.

5. Communicatievoorkeuren
Wij willen graag met u in contact komen en ook blijven. Wij doen dit op verschillende manieren. Een veel gekozen manier is om met u via e-mail te communiceren. Wij hebben verschillende soorten e-mails die u kunt ontvangen. SMS is ook een van de mogelijkheden om met u te communiceren.

 1. Wij bevestigen uw aankoop altijd via e-mail. Dit is een automatisch gegenereerd bericht en is onvermijdelijk.
 2. Tot het bezoek aan de voorstelling kunnen wij u servicemails of SMS sturen. Dit heeft als doel u te informeren over uw bezoek maar ook om u op de hoogte stellen van een aantal extra services die u kunt reserveren om uw bezoek compleet te maken. U kunt zich hiervoor afmelden in de link die in de e-mail wordt meegestuurd. Ook als u zich heeft afgemeld kunt u nog een e-mail ontvangen als wij dat toch belangrijk vinden voor uw bezoek. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een gewijzigde aanvangstijd voorstelling of annulering. In sommige uitzonderlijke gevallen zullen wij ook trachten telefonisch contact op te nemen.
 3. Ook na uw bezoek willen wij graag met u in contact blijven. Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaring en zullen hier dan ook veelal om vragen. Indien u zich heeft afgemeld voor de servicemails dan ontvangt u geen e-mails met een verzoek om aan een enquête deel te nemen.
 4. Als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief sturen wij u periodiek een e-mail  of SMS met informatie omtrent de voorstelling en eventuele aanbiedingen waarvan wij u graag als eerste van op de hoogte stellen.
 5. Periodiek sturen wij een nieuwsbrief naar alleen degenen die dat hebben aangegeven via een opt-in tijdens het bestellen van kaarten, aanmelding via de website, gebruik WIFI in het theater, bevestiging via e-mail als de inschrijving bijvoorbeeld telefonisch of in persoon aan bijvoorbeeld de kassa is gedaan.
 6. Indien u deelneemt aan een promotie dan verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens waaronder uw naam, e-mailadres en opmerkingen met als reden om met u te communiceren in het kader van deze promotie.
 7. In uitzonderlijke gevallen willen wij u, na uw bezoek aan de voorstelling, graag via e-mail informeren met nieuws gerelateerd aan een eerder bezoek indien u kaarten via soldaatvanoranje.nl, de kassa van de TheaterHangaar of 0900 1324 heeft gekocht.

6. Correspondentiegegevens
Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. U heeft de keuze om te reageren op e-mails of uitingen van ons via e-mail of via social media. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie. Mochten wij bepaalde delen van uw correspondentie willen delen via media dan vragen wij uw toestemming vooraf. Het kan dan gaan om het delen van een bepaalde ervaring of quote.

7. Beeld- en/ of geluidsopnamen
Tijdens het bezoek aan de voorstelling kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer wij deze opnamen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden zoals filmpjes of foto’s delen via social media of via andere media zoals de krant of TV dan zullen wij dat vooraf kenbaar maken bij de ingang van het theater. Mocht een voorstelling worden opgenomen voor uitzending dan zal hier vooraf een melding van worden gedaan. Het kan dan zijn dat u in beeld komt. Dit wordt vooraf bekend gemaakt. In deze gevallen heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken en zullen wij samen naar een gepaste oplossing zoeken. Daarnaast worden er ook opnamen gemaakt voor interne doeleinden welke niet direct met de media worden gedeeld. Wij gebruiken deze opnamen voor bijvoorbeeld de acteurs of het artistieke team om de voorstelling te kunnen terugzien. Op het parkeerterrein en in het theater worden om veiligheidsreden beeldopnamen gemaakt. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt en gedeeld met de politie wanneer er sprake is van een misdrijf en/ of overtreding.

8. Website en webshop bezoek
Onze website en webshop maken gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Sommige cookies zijn nodig voor een juiste werking van de website en webshop. Wij doen dit zodat wij weten of het gaat om een eerste bezoek aan de website, benodigde tijd om een bestelling te plaatsen, welke webpagina’s bezocht worden, of de webshop goed werkt of geoptimaliseerd kan worden, waar in het bestelproces iemand afhaakt, mogelijkheid om snel in te loggen in uw persoonlijk web account. Klik hier voor meer informatie en ons cookie beleid.

Wilt u liever geen persoonsgegevens met ons delen?

Bij het niet willen verstrekken van bepaalde persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) kan een transactie uitsluitend offline worden verricht. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om anoniem een beperkt aantal kaarten voor een voorstelling of product aan de kassa van het theater te kopen.

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Website

Onze websites bevatten koppelingen naar websites van derden. Als de bezoeker van de website deze koppelingen volgt, wordt onze website verlaten. Dit privacy beleid dekt niet het gebruik van de website van derden en om deze reden aanvaardt SVO geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren u dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.

Uw bezoek aan de voorstelling en het theater

Delen van uw persoonsgegevens met derden

SVO deelt in sommige gevallen bepaalde persoonsgegevens van u met de cateraar waar de voorstelling speelt indien dit nodig is voor het bezoek. Heeft u bijvoorbeeld een voucher gekocht voor een diner dan zal de cateraar hiervan op de hoogte worden gesteld zodat hij u van dienst kan zijn.
Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld klantenservice dan zullen contactgegevens zoals bijvoorbeeld e-mail of telefoonnummer gedeeld kunnen worden.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

Beveiliging gegevens
SvO spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en-of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar uw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. Bij een eventueel datalek zal SvO u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens
SvO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacy beleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving. Wanneer u zich via een opt in heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven.
Indien het niet meer nodig is om persoonsgegevens te bewaren c.q. in ieder geval na vijf jaar na het laatste bezoek aan de voorstelling of locatie, zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren. Dit houdt in dat de gegevens niet meer naar u herleidbaar zijn. U krijgt hier vooraf een melding van en heeft dan 30 dagen de tijd te reageren. Als u besluit en ons laat weten niet geanonimiseerd te willen worden dan blijft u toegang houden tot uw account, bestelhistorie en kunnen wij u gepersonaliseerde communicatie sturen, anders niet. Wij registreren dit als een opt-in voor de gepersonaliseerde servicemails. Op het moment dat uw gegevens zijn geanonimiseerd kan dat niet meer worden teruggedraaid.
Indien u een opt-in heeft voor de nieuwsbrief en/ of vriendenprogramma dan kunt u zich middels de afmeldlink in de e-mail afmelden.
Sommige gegevens kunt u zelf verwijderen zoals cookies.

Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens

Via het e-mailadres [email protected] kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ons, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. SvO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Er is veel gaande omtrent privacy en de Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend aangepast en verscherpt. De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nu uitgewerkt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacy beleid aanpassen. Via de website wordt het actueel geldende privacy beleid weergegeven. Deze versie is aangepast op 1 juli 2021.