Tickets

Voorstellingen voor scholen

Meer dan een musical, een uniek project speciaal voor het onderwijs.

Soldaat van Oranje – De Musical lanceerde in februari 2012 het Educatieproject, met als doel leerlingen vanaf 12 jaar de kans te geven de voorstelling tegen een gereduceerd tarief te laten beleven.

De gedeelde theaterervaring nodigt leerlingen uit in dialoog te gaan over oorlog, vrijheid, het maken van keuzes, moed, vriendschap en opoffering met als decor een waargebeurd verhaal uit onze vaderlandse geschiedenis.

Op woensdag 11 april 2012 werd de eerste voorstelling voor leerlingen gespeeld. Deze ‘scholenmatinee’ was een mooie opmaat voor de 4 en 5 mei herdenkingen waar scholen veel aandacht aan besteden. Het Comité 4 en 5 mei verbond zich daarom ook enthousiast aan Soldaat van Oranje – De Musical als partner voor het Educatieproject. Vrijdag 4 mei werd voor de tweede keer een matinee exclusief voor scholen gespeeld.

“Met onze voorstelling hopen we de huidige generaties een aanleiding te geven om de persoonlijke verhalen over te leveren van (groot-)ouder op (klein-) kind. Zo kunnen we de collectieve herinnering levend houden: “Vrijheid geef je door!”, aldus Fred Boot, producent van Soldaat van Oranje – De Musical.

Vakoverstijgend onderwijsproject

Naast de voorstelling hebben leerlingen de mogelijkheid in de ontvangstruimte van de TheaterHangaar de tentoonstelling ‘Morgen is vandaag. Kun jij kiezen in oorlogstijd?’ te bezoeken. De tentoonstelling wordt aangevuld met een lesbrief, docentenhandleiding en lessuggesties. Dit biedt de mogelijkheid een vakoverstijgend onderwijsproject samen te stellen.

Jongeren en oorlog

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het NJR Panel, in samenwerking met Comité 4 en 5 mei, het onderzoeksrapport ‘Jongeren over oorlog herdenken’ uitgebracht. Hieruit blijkt dat jongeren de herdenking van de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk vinden en wordt de aanbeveling gedaan om vooral vanuit persoonlijke verhalen aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog, met inzet van hedendaagse middelen.

Lespakket voor middelbare scholen

Samen sterk voor kinderen in oorlog

Laat jouw leerlingen stilstaan bij de gevolgen van oorlog – toen en nu. Samen met War Child ontwikkelden wij een totaalpakket dat jou compleet ontzorgt. Met interactieve lessen die als één geheel of afzonderlijk van elkaar gegeven kunnen worden. Inclusief een bezoek aan de musical en het kosteloos te bestellen ‘Sporten voor War Child’-sponsorlooppakket. Sla een brug tussen het heden en verleden en maak samen met jouw leerlingen het verschil voor kinderen in oorlog!

 

Vakoverstijgend lespakket

Het lespakket:

  • past bij de vakken mens & maatschappij, maatschappijleer, burgerschap, geschiedenis, mentorlessen, CKV en Nederlands
  • kan vakoverstijgend worden ingezet en raakt aan meerdere kerndoelen
  • is geschikt om meerdere lessen mee vorm te geven
  • is zoveel mogelijk ingestoken op zelfstandige verwerking
  • is geschikt voor het gehele VO
  • bevat een docentenhandleiding inclusief gespreksvragen en suggesties om te verdiepen of te vereenvoudigen
  • bevat het kosteloos te bestellen Sporten voor War Child sponsorlooppakket

Het lespakket bestaat uit twee modules:

  • Het verleden: de Tweede Wereldoorlog en de impact op. Inclusief bezoek aan Soldaat van Oranje – De Musical
  • Het heden: Oorlogen nu en de impact hiervan op kinderen & jongeren. Inclusief het werk van War Child en initiëren van een eigen (sportieve) fondsenwervende actie.

Het lespakket is mede ontwikkeld door Patsboem.

Bezoek de voorstelling met uw school

Het is voor scholen mogelijk om op diverse woensdagmiddagen de voorstelling te bezoeken tegen het educatietarief van € 25,-.  Mocht u geïnteresseerd zijn, graag mailen naar [email protected] of aanmelden via onderstaande button.

Sponsor dit initiatief

Dankzij de Stichting en de giften van diverse fondsen, waaronder het VSBfonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het vfonds, heeft Soldaat van Oranje – De Musical meer dan 40.000 leerlingen van het voorgezet onderwijs, en later ook van het MBO, HBO en WO mogen ontvangen. De Stichting wil, vanwege de grote vraag, extra voorstellingen aanbieden en is daarom op zoek naar additionele fondsen en partners. Indien u relaties/partners wilt voorstellen, graag mailen naar [email protected].

Bedankt voor het invullen van het formulier.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.