Tickets

Voorstellingen voor scholen

Meer dan een musical, een uniek project speciaal voor het onderwijs.

Soldaat van Oranje – De Musical lanceerde in februari 2012 het Educatieproject, met als doel leerlingen vanaf 12 jaar de kans te geven de voorstelling tegen een gereduceerd tarief te laten beleven.

De gedeelde theaterervaring nodigt leerlingen uit in dialoog te gaan over oorlog, vrijheid, het maken van keuzes, moed, vriendschap en opoffering met als decor een waargebeurd verhaal uit onze vaderlandse geschiedenis.

Op woensdag 11 april 2012 werd de eerste voorstelling voor leerlingen gespeeld. Deze ‘scholenmatinee’ was een mooie opmaat voor de 4 en 5 mei herdenkingen waar scholen veel aandacht aan besteden. Het Comité 4 en 5 mei verbond zich daarom ook enthousiast aan Soldaat van Oranje – De Musical als partner voor het Educatieproject. Vrijdag 4 mei werd voor de tweede keer een matinee exclusief voor scholen gespeeld.

“Met onze voorstelling hopen we de huidige generaties een aanleiding te geven om de persoonlijke verhalen over te leveren van (groot-)ouder op (klein-) kind. Zo kunnen we de collectieve herinnering levend houden: “Vrijheid geef je door!”, aldus Fred Boot, producent van Soldaat van Oranje – De Musical.

Vakoverstijgend onderwijsproject

Naast de voorstelling hebben leerlingen de mogelijkheid in de ontvangstruimte van de TheaterHangaar de tentoonstelling ‘Morgen is vandaag. Kun jij kiezen in oorlogstijd?’ te bezoeken. De tentoonstelling wordt aangevuld met een lesbrief, docentenhandleiding en lessuggesties. Dit biedt de mogelijkheid een vakoverstijgend onderwijsproject samen te stellen.

Jongeren en oorlog

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het NJR Panel, in samenwerking met Comité 4 en 5 mei, het onderzoeksrapport ‘Jongeren over oorlog herdenken’ uitgebracht. Hieruit blijkt dat jongeren de herdenking van de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk vinden en wordt de aanbeveling gedaan om vooral vanuit persoonlijke verhalen aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog, met inzet van hedendaagse middelen.

Stichting Educatieve Theaterprojecten

In januari 2014 is de Stichting Educatieve Theaterprojecten opgericht met als doel het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op basis van voorstellingen met een historisch en/of maatschappelijk thema, alles in de meest ruime zin van het woord. Het eerste educatieproject is Soldaat van Oranje – De Musical. De Stichting wil zoveel mogelijk scholieren de kans geven de voorstelling tegen een gereduceerd tarief (€ 25,- per persoon*) te bezoeken. Informatie over de stichting vindt u op www.vtpeducatie.nl. Wilt u als groep 8 van de lagere school, middelbare school, MBO, HBO opleiding op de hoogte worden gehouden van toekomstige educatievoorstellingen, vult u dan uw gegevens in in onderstaand formulier of stuur een bericht naar [email protected]. Belangrijk is dat het bezoek aan de voorstelling een educatief karakter heeft en ook dusdanig wordt voorbereid. Bijvoorbeeld middels een vakgebied als geschiedenis, toneel/theater, techniek enzovoorts. Of met een thema passend bij de voorstelling zoals keuzes maken. *Prijswijzigingen voorbehouden

Regulier scholenbezoek

Het is voor scholen ook mogelijk om de voorstelling te bezoeken tegen reguliere prijzen. Er zijn kaarten beschikbaar vanaf € 39,- (3e rang). Mocht u geïnteresseerd zijn, graag mailen naar [email protected].

Sponsor dit initiatief

Dankzij de Stichting en de giften van diverse fondsen, waaronder het VSBfonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het vfonds, heeft Soldaat van Oranje – De Musical meer dan 40.000 leerlingen van het voorgezet onderwijs, en later ook van het MBO, HBO en WO mogen ontvangen. De Stichting wil, vanwege de grote vraag, extra voorstellingen aanbieden en is daarom op zoek naar additionele fondsen en partners. Indien u relaties/partners wilt voorstellen, graag mailen naar [email protected].

Bedankt voor het invullen van het formulier.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.