Tickets

Uitstel voorbereidingen Soldier of Orange in Londen

Gegeven de onzekere maatschappelijke situatie die is ontstaan als gevolg van de Corona uitbraak, is besloten de voorbereidingen voor Soldier of Orange in Londen per heden tijdelijk te staken. Ook heeft de Britse overheid gevraagd om het terrein waar het theater gepland is, beschikbaar te stellen voor de Engelse hulp- en zorgdiensten in verband met de opvang van corona patiënten in het nabijgelegen ExCel Centre. Te zijner tijd worden de voorbereidende werkzaamheden hervat en wordt de informatie over de voorverkoop via de nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd.