Tickets

Vijf jonge initiatiefnemers ontvangen prijs Fonds Soldaat van Oranje

Karin Hazelhoff Roelfzema reikt prijs voor vijfde keer uit

Vanmiddag, zondag 10 mei 2015 overhandigde Karin Hazelhoff Roelfzema voor de vijfde keer de Fonds Soldaat van Oranje prijs aan vijf jonge sociale initiatiefnemers. De prijs komt voort uit het Fonds op Naam Soldaat van Oranje dat bij het Oranje Fonds is ondergebracht. De prijs bekroont jaarlijks jonge mensen die, net als de Soldaat van Oranje, in actie komen om een sociaal probleem in de samenleving te lijf gaan. Dit jaar ontvingen Carlijn Lensink (Ervaringsmaatjes, SIZ Twente), Stefan en Sharinda van der Heijden (Stichting ToReachIt) en Lotte en Anne van Oudheusden (Stichting SeniorenStudent) deze eervolle prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,=.

Fonds Soldaat van Oranje

De producenten van Soldaat van Oranje – De Musical begonnen in 2010 bij de lancering van de musical een Fonds op Naam bij het Oranje Fonds. In 2015 vond de vijfde uitreiking plaats, een complete verrassing voor de winnaars. Sinds 2010 ontvingen al 13 jonge initiatiefnemers deze prijs. “Met het Fonds op Naam Soldaat van Oranje willen we het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema voortzetten. Wij zijn dan ook verheugd vijf jonge mensen te kunnen steunen bij hun inzet voor een betere samenleving”, aldus Fred Boot, producent. “Bovendien zijn we ontzettend trots dat we in samenwerking met het Oranje Fonds deze prijs voor het vijfde opeenvolgende jaar kunnen uitreiken.” Soldaat van Oranje – De Musical is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis en ontving al meer dan 1,6 miljoen bezoekers.

Winnaars

Carlijn Lensink (23) zag dat veel jonge mantelzorgers het moeilijk hebben. Zij startte daarom het initiatief Ervaringsmaatjes, met vrijwilligers die ook jong zijn en hetzelfde hebben meegemaakt. Zo zorgt Carlijn dat jonge mantelzorgers op praktisch, sociaal en emotioneel de juiste steun krijgen en weer even onbezorgd kunnen zijn.

Stefan (29) en Sharinda (28) van der Heijden startten vanuit hun persoonlijke ervaringen Stichting ToReachIt om jongeren te helpen na hun verslaving of detentie. Het ontbreekt deze jongeren vaak niet alleen aan onderdak maar ook aan werk, een sociaal netwerk, eigenwaarde en zingeving. Met opvang en steun van vrijwilligers werken ze samen aan de toekomst.

Lotte (28) en Anne (27) van Oudheusden trokken zich de eenzaamheid onder ouderen erg aan en startten Stichting SeniorenStudent. Studenten gaan een jaar lang op stap met ouderen. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om voor de ouderen een (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen. Zo is er naast bijzonder contact tussen oud en jong, ook op langere termijn minder eenzaamheid voor de senioren.

Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Per jaar ondersteunt het ruim 7.500 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het bedrijfsleven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting van het Oranje Fonds beschermpaar.

Steun het Fonds Soldaat van Oranje

Iedereen die ook jonge, sociaal initiatiefnemers wil steunen, kan dit doen door een bijdrage over te maken op rekening NL70 INGB 0000 8884 44 t.n.v. Oranje Fonds te Utrecht o.v.v. ‘Soldaat van Oranje’. Alle giften gaan voor 100 procent naar jonge sociale

v.l.n.r. Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds), Stefan en Sharinda van der Heijden, Karin Hazelhoff Roelfzema, Anne en Lotte van Oudheusden, Carlijn Lensink, Fred Boot (producent)

Foto: Jeannette Schols