Tickets

Fonds Soldaat van Oranje overhandigt prijs aan jonge initiatiefnemers

Zondag 20 mei overhandigde Karin Hazelhoff Roelfzema, de weduwe van Erik Hazelhoff Roelfzema, een bedrag van € 10.000,- aan Walter Roza en Daan van de Voort van Stichting Pet’je af uit Amersfoort. Het geld is afkomstig uit het Fonds Soldaat van Oranje. Het fonds steunt jaarlijks initiatiefnemers die net als de verzetsstrijder eigenhandig een probleem in de samenleving te lijf gaan.

Tijdens hun opleiding op de Pabo signaleerden Roza en Van de Voort dat er weliswaar veel gedaan wordt voor kinderen in achterstandssituaties, maar dat velen nog buiten de boot vallen. Ze startten in 2007 daarom Stichting Pet’je af in Utrecht. Stichting Pet’je af op zondag praktisch onderwijs aan kinderen in achterstandssituaties. De stichting werkt wijkgericht met kinderen van 10 t/m 14 jaar. Inmiddels zijn er ook vestigingen in Dordrecht, Rotterdam en Amersfoort. Hierdoor bereiken ze ieder jaar 180 kinderen en zijn er 150 betrokken vrijwilligers.

Het Fonds Soldaat van Oranje is een fonds binnen het Oranje Fonds. Dit fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Wilt u ook het Fonds Soldaat van Oranje steunen? Dit kan door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 888 444 t.n.v. Oranje Fonds te Utrecht, onder vermelding van ‘Soldaat van Oranje’.

Foto: Jeannette Schols