Tickets

Fonds Soldaat van Oranje – alle winnaars

 

2018: Patrick Anthonissen – Young Impact

Young Impact-oprichter Patrick Anthonissen mag zich dit jaar de winnaar noemen van de Soldaat van Oranje-prijs. Anthonissen ontving de onderscheiding uit handen van Karna Hazelhoff Roelfzema, de dochter van de verzetsstrijder. Anthonissen is de 15e persoon die deze onderscheiding in ontvangst mag nemen. Bredanaar Anthonissen krijgt de prijs omdat hij met Young Impact een significant verschil maakt in de samenleving. Het doel van zijn organisatie is zoveel mogelijk jongeren te laten inzien dat zij bij kunnen dragen aan een betere wereld. Ieder jaar zetten Anthonissen en andere medewerkers van Young Impact duizenden jongeren aan tot het doen van vrijwilligerswerk.

 

2017: Gijs Corstens – Hack your Future

Gijs Corstens (29), directeur van HackYourFuture – een programmeerschool voor vluchtelingen – heeft tijdens de viering van het 15-jarig jubileum van het Oranje Fonds op donderdag 7 december 2017, de Soldaat van Oranje prijs ontvangen uit handen van Karna Castellon Hazelhoff Roelfzema, dochter van Erik Hazelhoff Roelfzema, en Fred Boot, producent van Soldaat van Oranje – De Musical.

HackYourFuture is een programmeerschool die vluchtelingen die in hun beginperiode in Nederland in een periode van zes maanden omschoolt tot programmeurs. Tijdens het intensieve programma leren de studenten programmeren en worden ze klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt met behulp van het zakelijk netwerk van de organisatie en trainingen in verschillen in werkcultuur.

 

2017: Deva-Dee – Curaçao Cares en Stefan de Vries – Stichting Bak & Praat

Een druk studentenleven heeft Stefan de Vries er niet van weerhouden zich in te zetten voor anderen. Hij zag dat de eenzaamheid onder ouderen toenam en wilde hun kwaliteit van leven verbeteren. Stichting Bak&Praat zorgt ervoor dat ouderen tijdens een lekkere maaltijd een praatje kunnen maken met andere mensen op leeftijd en vrijwilligers. De vrijwilligers koken en eten vervolgens met een of meerdere ouderen mee. Gezelligheid bieden aan mensen die dat kunnen gebruiken, dat is Stefans missie.

Deva-Dee Siliee ontvangt deze prijs omdat zij in 2012 samen met een vriendin Curaçao Cares heeft opgezet. Deze stichting zorgt ervoor dat iedereen die daartoe bereid is als vrijwilliger aan de slag kan. Deva-Dee wil op deze manier vrijwilligerswerk toegankelijker maken en veel mensen inspireren zich in te zetten voor de maatschappij. Op Curaçao is er grote vraag naar sociale voorzieningen omdat een integraal sociaal vangnet op het eiland ontbreekt. Dankzij vrijwilligers kunnen deze sociale voorzieningen opgezet worden. Het feit dat Deva-Dee in de prijzen is gevallen is extra bijzonder, want het is de eerste keer dat een Soldaat van Oranje uit Curaçao komt.

 

2016: Lovijah Veldt – Stichting JAM en Daisy van der Kraan/Martesano Biliosa – Stichting Cl!ck

De winnaars mogen met recht Soldaten van Oranje genoemd worden. Lovijah verzet al sinds 2009 belangrijk werk voor een zeer kwetsbare groep: jonge alleenstaande moeders. Zelf werd ze op haar 20e moeder. Ze zat met veel vragen die bestaande organisaties niet konden beantwoorden. Zo ontstond het idee Stichting JAM op te richten en zo jonge moeders te ondersteunen. Omdat deze groep vaak kampt met sociaal isolement, financiële problemen en slechte woonomstandigheden, was zo’n initiatief hard nodig.

Daisy en Martesano vielen in de prijzen vanwege hun werk voor de door hen opgerichte Stichting Cl!ck Jongeren. Deze stichting organiseert allerlei workshops en activiteiten op scholen en buurthuizen in Den Haag. Deze activiteiten bieden jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontdekken, iets wat helpt bij de keuze voor een stage, baan of vrijwilligerswerk. Daarnaast worden jongeren door Cl!ck aangespoord zelf projecten op te zetten die bijdragen aan hun eigen vorming of aan de maatschappij.

 

2015: Carlijn Lensink – Ervaringsmaatjes, Stefan en Sharinda van der Heijden – Stichting ToReachIt en Lotte en Anne van Oudheusden – Stichting SeniorenStudent

Carlijn Lensink (23) zag dat veel jonge mantelzorgers het moeilijk hebben. Zij startte daarom het initiatief Ervaringsmaatjes, met vrijwilligers die ook jong zijn en hetzelfde hebben meegemaakt. Zo zorgt Carlijn dat jonge mantelzorgers op praktisch, sociaal en emotioneel de juiste steun krijgen en weer even onbezorgd kunnen zijn.

Stefan (29) en Sharinda (28) van der Heijden startten vanuit hun persoonlijke ervaringen Stichting ToReachIt om jongeren te helpen na hun verslaving of detentie. Het ontbreekt deze jongeren vaak niet alleen aan onderdak maar ook aan werk, een sociaal netwerk, eigenwaarde en zingeving. Met opvang en steun van vrijwilligers werken ze samen aan de toekomst.
Lotte (28) en Anne (27) van Oudheusden trokken zich de eenzaamheid onder ouderen erg aan en startten Stichting SeniorenStudent. Studenten gaan een jaar lang op stap met ouderen. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om voor de ouderen een (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen. Zo is er naast bijzonder contact tussen oud en jong, ook op langere termijn minder eenzaamheid voor de senioren.

 

2014: Valery Mak – Stichting Twisted en Marije Buiter – Het Cupidohof

Woensdag 23 april overhandigde Karin Hazelhoff Roelfzema, weduwe van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema, een bedrag van € 5.000,- aan twee Almeerse initiatiefnemers. De prijs ging naar Valery Mak van Stichting Twisted en Marije Buiter van Het Cupidohof.

Valery Mak (27) is oprichter en directeur van Stichting Twisted. Deze organisatie stimuleert jongeren hun ideeën en ambities te ontwikkelen via creatieve projecten. Een voorbeeld hiervan is het project Full. Via urban theater maakt het jongeren bewust van hun eigen talenten en vaardigheden en wordt een brug geslagen naar onderwijs, arbeidsinstellingen en coaches. Doel is dat jongeren een startkwalificatie behalen waarmee zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Marije Buiter (25) is initiatiefneemster van Het Cupidohof, een groen buurtinitiatief in Almere-Poort. Hier toverden buurtbewoners een braakliggend terrein samen om in een buurttuin met speeltoestellen, een sportveld en een moestuin. Met de hele buurt onderhouden ze de tuin en organiseren ze activiteiten, wat zorgt voor waardevolle ontmoetingen en betrokkenheid in de wijk.

 

2013: Fanny Koerts – Stichting Up to Us en Conchita Lie – Stichting BOENG Jongeren

Jimmy’s is een nieuw concept voor jongerencentra, waarbij jongeren zelf worden ingezet om hun leeftijdsgenoten te helpen. Het initiatief, drie jaar geleden door onder andere Fanny Koerts begonnen, is inmiddels actief in diverse Groningse gemeenten en heeft ver gevorderde plannen om ook in andere provincies te starten. Stichting BOENG jongeren ontwikkelt initiatieven met en voor jongeren, zoals bijvoorbeeld Story Tellers. Hier gaan jonge vaders van Caribische afkomst met een reizende tentoonstelling door het land om met andere jongeren te spreken over zaken die voor hen belangrijk zijn. Conchita Lie was in 2007 medeoprichter.

 

2012: Daan van de Voort/Walter Roza – Stichting Petje af

Stichting Petje Af. De stichting biedt op zondag praktisch onderwijs aan daarvoor gemotiveerde kinderen in achterstandssituaties, in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. Petje Af werkt wijkgericht; het selecteert nauwkeurig de wijken waar veel kinderen in een achterstandssituatie verkeren en zoekt daar naar samenwerkingspartners. Ieder jaar bereiken ze 180 kinderen en zijn er 150 betrokken vrijwilligers. Natuurlijk hadden ze ook ‘alleen’ maar les kunnen geven en er binnen een reguliere baan aandacht kunnen besteden aan achterstanden. Daan en Walter kozen er echter voor iets speciaals te doen. Ze mobiliseerden vele partners, overtuigden financiers en gemeenten en staan aan de vooravond van een nieuwe groeispurt.