Menu
Home Tickets

Fonds Soldaat van Oranje

Handen uit de mouwen voor een mooier Nederland

Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, stond voor zijn idealen. Hij streed tegen onrechtvaardigheid en deed dat met een onverzettelijke wilskracht.

Vandaag de dag zijn er nog steeds jonge mensen die een probleem in de samenleving signaleren en dat probleem te lijf gaan. Het Oranje Fonds steunt deze mensen vanuit het Fonds Soldaat van Oranje. Ieder jaar bekroont het fonds jonge initiatiefnemers die zich inzetten voor een socialer en mooier Nederland met een oorkonde en een geldbedrag van 5.000 euro.

Soldaat van Oranje prijs naar stichtingen die zich inzetten voor diversiteit

De winnaars zijn in 2022 Tahmina Ashraf (30), mede-oprichtster en directrice van de stichting Voice of All Women en de groep van meiden, jonge vrouwen en queer personen van stichting Women skate the world.
De Rotterdamse Tahmina Asharaf krijgt de prijs voor het bijzondere werk dat zij doet met Voice of All Women (VOAW). De stichting zet zich in voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond. Hierbij hebben ze vooral aandacht voor vrouwen die de Nederlandse taal niet spreken, getraumatiseerd zijn, gender gerelateerd en seksueel geweld mee hebben gemaakt, een sociaaleconomisch zwakkere positie hebben en vrouwen zonder sociaal vangnet. Ze kijken naar de kracht die deze vrouwen in zich hebben en benutten die om hun leven op een positieve manier te veranderen. Tahmina is zelf geboren in Afghanistan en vluchtte op 7-jarige leeftijd met haar gezin naar Nederland. Ze zet haar eigen ervaring, passie voor gendergelijkheid en mensenrechten, en haar rechtenstudie in om andere vrouwen te steunen.

De groep meiden, jonge vrouwen en queer personen die zich gezamenlijk inzetten voor Women skate the world vallen in de prijzen voor de bijzondere manier waarop zij zich inzetten voor een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. De Amsterdamse stichting combineert skateboardles met creatieve workshops en educatieve lessen. Samen bouwen ze aan een veilige community voor meiden, vrouwen en lhbtiq+ jongeren. Ze zorgen dat mensen hun eigen kracht kunnen vinden en dragen bij aan positieve verandering in het leven van deelnemers en in de samenleving.

Gedachtegoed

Fred Boot, de producent van Soldaat van Oranje – De Musical, organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen voor het Fonds Soldaat van Oranje: “Wij willen met onze voorstelling niet alleen het verhaal van Erik levend houden, maar ook zijn gedachtegoed voortzetten. Met het Fonds Soldaat van Oranje steunen we jonge mensen met dezelfde idealen als Erik in hun strijd voor een leefbare samenleving.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds gelooft in een sociaal verbonden Nederland waarin iedereen mee kan doen. Daarvoor is een veerkrachtige samenleving nodig waarin we er voor elkaar willen én kunnen zijn. Daarom mobiliseert het Oranje Fonds zoveel mogelijk mensen en organisaties, om iets te doen voor een ander. Wij mobiliseren, versterken en ondersteunen sociale verschilmakers met mensen, geld en kennis, zodat niemand er alleen voor staat. Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit de Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Fonds.

www.oranjefonds.nl/doe-je-mee

Winnaars

Bekijk alle bekroonde jonge intiatiefnemers die zich inzetten voor een socialer en mooier Nederland.

Winnaars